اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،

و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد،


و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد،


و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی
.

آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،


بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی
.

برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،

از جمله دوستان بد و ناپایدار،


برخی نادوست، و برخی دوستدار


که دست کم یکی در میانشان


بی تردید مورد اعتمادت باشد
.

و چون زندگی بدین گونه است،

برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی،


نه کم و نه زیاد، درست به اندازه،


تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،


که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد،


تا که زیاده به خودت غرّه نشوی
.

و نیز آرزومندم مفیدِ فایده باشی

نه خیلی غیرضروری،


تا در لحظات سخت


وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است


همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سرِ پا نگهدارد
.

همچنین، برایت آرزومندم صبور باشی


نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند


چون این کارِ ساده ای است،


بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر
میکنند

و با کاربردِ درست صبوری ات برای دیگران نمونه شوی
.

و امیدوام اگر جوان كه هستی

خیلی به تعجیل، رسیده نشوی


و اگر رسیده ای، به جوان نمائی اصرار نورزی


و اگر پیری، تسلیم ناامیدی نشوی


چرا که هر سنّی خوشی و ناخوشی خودش را دارد


و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند
.

امیدوارم سگی را نوازش کنی

به پرنده ای دانه بدهی، و به آواز یک سَهره گوش کنی


وقتی که آوای سحرگاهیش را سر می دهد
.

چرا که به این طریق


احساس زیبائی خواهی یافت، به رایگان
.

امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بفشانی

هرچند خُرد بوده باشد


و با روئیدنش همراه
شوی

تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد
.

بعلاوه، آرزومندم پول داشته باشی

زیرا در عمل به آن نیازمندی


و برای اینکه سالی یک بار


پولت را جلو رویت بگذاری و بگوئی: این مالِ من است
.

فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان اربابِ دیگری است
!

و در پایان، اگر مرد باشی، آرزومندم زن خوبی داشته باشی

و اگر زنی، شوهر خوبی داشته باشی


که اگر فردا خسته باشید، یا پس فردا شادمان


باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید
.

اگر همه ی اینها که گفتم فراهم شد

دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 مهر 1388    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: همیشه بخاطر بسپار،     |
نظرات()