در بازگشت از كلیسا، جك از دوستش ماكس می پرسد: «فكر می كنی آیا می شود هنگام دعا كردن سیگار كشید؟»

ماكس جواب می دهد: «چرا از كشیش نمی پرسی؟»

جك نزد كشیش می رود و می پرسد: «جناب كشیش، می توانم وقتی در حال دعا كردن هستم، سیگار بكشم.»

كشیش پاسخ می دهد: «نه، پسرم، نمی شود... این بی ادبی به مذهب است.»

جك نتیجه را برای دوستش ماكس بازگو می كند.

ماكس می گوید: «تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نكردی. بگذار من بپرسم.»

ماكس نزد كشیش می رود و می پرسد: «آیا وقتی در حال سیگار كشیدن هستم می توانم دعا كنم؟»

كشیش مشتاقانه پاسخ می دهد: «مطمئناًً، پسرم. مطمئناً.»

پاسخی كه دریافت می كنید بستگی به پرسشی دارد كه پرسیده اید.

برای مثال درباره پاسخ به پرسش زیر، نظر شما چیست؟

می توانم وقتی در تعطیلات هستم روی این پروژه كار كنم؟

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 مهر 1388    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: جالب،     |
نظرات()