آلبرت انیشتین :

تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن

محدودیت های خودش را دارد

ناپلئون بناپارت :

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن

است ، در کارش وقفه نینداز

 

آلبرت انیشتین :

هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه

بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی

اسکار وایلد :

همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش

از این آنها را ناراحت نمیکند

 

آلبرت انیشتین :

دستهایت را برای یک دقیقه بر روی بخاری

بگذار ، این یک دقیقه برای تو مانند یک

ساعت میگذرد . با یک دختر خوشگل یک

ساعت همنشین باش ، این یک ساعت برای

تو به سرعت یک دقیقه میگذرد و این همان

قانون نسبیت است

 

ناپلئون بناپارت :

مذهب چیزی است كه مانع كشته شدن پولدار بدست فقیر

میشود

 

مارک تواین :

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی ، تا اینکه

بازش کنی و همه بفهمند که واقعاً احمقی

 

آلبرت انیشتین :

دو چیز را پایانی نیست : یکی جهان هستی و دیگری

حماقت انسان . البته در مورد اولی مطمئن نیستم

 

ماهاتما گاندی :

آنچنان زندگی كن گویی كه فردا خواهی مرد ، آنچنان

بیاموز گویی كه تا ابد زنده خواهی ماند

 

البرت هوبارد :

زندگی رو زیاد جدی نگیر ، چون هرگز از اون زنده

بیرون نمیری

 

آلبرت انیشتین :

انسانهای باهوش مسائل را حل میکنند ، نوابغ آنها را اثبات

میکنند

 

ژان كوكتو :

ما باید به شانس ایمان بیاوریم ،‌ تا كی میتوانیم موفقیت

كسانی را كه دوستشان نداریم تفسیر كنیم 

 

آیزاك آسیموف :

زندگی لذتبخش است و مرگ آرامش بخش ،‌این میان انتقال

رنج آور است 

 

.

ناپلئون :

اگر با دشمنی زیاد بجنگی ،‌ بعد از مدتی تمام استراتژی

های تو را فرا میگیرد

 

 وینستون چرچیل :

پیروزی یعنی توانایی رفتن از یك شكست به شكست دیگر

بدون از دست دادن اشتیاق

 

 

 

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1387    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: همیشه بخاطر بسپار،     |
نظرات()