پل سارتر: از همه اندوهگین تر کسی است که از همه

بیشتر می خندد

 

وین دایر: این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه

با شما رفتار کنند

 

ناپلئون: من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم

بوده ام

 

مارکز: هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش

را با تو بگذراند نگذران

 

کانت: چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مثل من

رفتار کن


جرج آلن : اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا

قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند،

می‌شکنند   


   

میکل آنژچه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز

در زندگی ام پیش نیامد خوردم

 

دیل کارنگی:راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان

است

 

چارلی چاپلین: دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جا

هست به جای آنکه جای دیگران را بگیرید سعی کنید

جای خود را بیابید.

 

اورپیدس: نیکوست، که ثروتمند باشی و پرتوان، اما

نیکوتر است که دوستت بدارند

 

جیمز آلن شما به همان اندازه که بخواهید کوچک، و به

همان اندازه که آرزو کنید بزرگ می شوید

 

دکتر علی شریعتی :بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را

به عریانی خویش بگشاید شاید هر چند آنجا جز رنج

و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل

نکن

 

اگر مثل گاو گنده باشی،میدوشنت

اگر مثل خر قوی باشی،بارت می كنند

اگر مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند....

فقط از فهمیدن تو می ترسند. "      دکتر علی شریعتی


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 آذر 1387    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: همیشه بخاطر بسپار،     |
نظرات()