از ذهن خود برای اندیشیدن استفاده كنید نه برای انبار كردن اطلاعات.

بر ترس خود از دیگران غلبه كنید.

با اعتماد به نفس عمل كنید تا بتوانید با اعتماد به نفس بیندیشید.

دریابید كه میزان موفقیت شما با وسعت تفكرتان نسبت مستقیم دارد.

بزرگ بیندیشید.

برای مردم و خودتان و هر انچه وجود دارد ارزش قائل شوید.

ذهن خود را با مسائلی فراتر از امور جزئی مشغول كنید و روی مسائل مهم تمركز داشته باشید.

از تفكر خلاق برای یافتن راههای بهتر و تازه تر برای انجام كارها استفاده كنید.

با اندیشه های دست و پا گیر ومتحجر مبارزه كنید.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 31 مرداد 1387    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: فکر بزرگ،     |
نظرات()