موفقیت افراد بیش از آنکه به میزان هوش انها بستگی داشته باشد‌ ‌؛ به میزان تفكر آنها       وابسته

است.

میزان خوشحالی و میزان خشنودی از زندگی ، به میزان تفكر شخص بستگی دارد.

به پیروزی خود ایمان پیدا كنید و آنرا به چنگ آورید.

بی اعتقادی و نیروی ویرانگر حاصل از انرا نابود كنید.

از بزرگ اندیشی نتایجی بزرگ بگیرید.

ذهن خویش را وادارید تا افكار مثبت ایجاد كند.

قدرت ایمان را در خود تقویت كنید.

یك برنامه موفقیت آمیز و جدی طرح كنید.

خود را در برابر آفت عذر تراشی واكسینه كنید، آفتی كه عامل شكست است.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 31 مرداد 1387    | توسط: کرشمه کمالیها    | طبقه بندی: فکر بزرگ،     |
نظرات()